Witamy

Aby usprawnić zgłoszenia i lepiej służyć Państwu pomocą, korzystamy z systemu zgłoszeń pomocy technicznej. Każde zgłoszenie pomocy technicznej ma przypisany unikalny numer, którego można użyć do śledzenia postępów i odpowiedzi online.

Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.
W trosce o Państwa dane informujemy że, wszystkie zgromadzone dane i informacje są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zlecenia oraz wystawienia faktur. Mają one charakter poufny i nie będą przekazywane innym podmiotom.

Administratorem Państwa danych jest:
SANDERS
Ostrzeniewo 18
06-150 Świercze
Kontakt: email: dane@sanders.pl | tel: +48 733 577 280